KUVA Nella Saarinen

lehtori Harri Päiväsaari, 1.6.2024 Tampere-talo

Arvoisa Tampereen yhteiskoulun lukion säätiön johtokunnan puheenjohtaja, kunnioitetut riemuylioppilaat, arvoisa rehtori ja opettajakollegani, muu koulumme henkilökunta, opiskelijat ja ennen kaikkea pian lakitettavat upeat TYKin uudet ylioppilaat ja teidän kotiväkenne!

1.

Yhdysvaltalainen sanakirjoistaan tunnettu kustantaja Merriam-Webster valitsi vuoden 2023 sanaksi ”authentic”, Kielitoimiston sanakirja määrittelee termin ”aidoksi, väärentämättömäksi, luotettavaksi”. Authentic-sana tarkoittaa myös todenmukaista ja todellista ja lisäksi ”omalle persoonallisuudelleen, mielenlaadulleen tai luonteelleen uskollista”.

”’Authentic’ on ollut runsaasti haettu sana useimpina vuosina”, Merriam-Webster kertoi. Vuonna 2023 hakujen määrä vielä kasvoi tuntuvasti, mihin vaikuttivat tarinat ja keskustelut tekoälystä, julkkiksista, identiteetistä ja sosiaalisen median valtava kasvu.

Autenttinen tarkoittaa myös, että ”joku on ihmisenä aito”. Mutta millainen ihminen on autenttinen? Varsinkin viime vuosisadan mannermaisessa filosofiassa autenttisuus oli keskeinen käsite. Esimerkiksi eksistentialisti Simone de Beauvoir julisti, ettei naiseksi synnytä. Naiseksi tullaan. Olennaista on kasvuprosessi, jossa ihmisestä tulee yksilö.

2.

Hyvät kuulijat!

Mikä voisikaan olla parempi paikka kasvulle kuin koulu? Tampereen yhteiskoulun tunnuslause on ”yhdessä persoonalliselle opintielle”. TYK on moniarvoinen oppilaitos, jossa jokainen saa olla juuri sellainen ainutlaatuinen yksilö kuin kokee olevansa. Tykissä on runsaasti teemapäiviä, joissa muistutetaan siitä, että kukin taaplaa tyylillään. TYKissä voi olla kesä keskellä talvea tai vaikkapa leimahtaa spontaani rasismin vastainen mielenilmaus. Nuoruuden innolla opiskelijamme haastavat myös meitä opettajia venymään parhaimpaamme. Tästä olen teille kiitollinen. On mahtavaa työskennellä kanssanne ja nähdä, kuinka te yksilöinä alatte kukoistaa omat vahvuutenne löydettyänne.

Ilmaisutaidon erityistehtävän ansiosta opiskelijamme voivat toteuttaa itseään näytönpaikoissa ja monissa taideprojekteissa, joista viimeisin on toukokuussa Tampereen yliopiston teatterimontussa esitetty Tippukivitapaus. Tämäntyyppiset produktiot antavat mahdollisuuden kokea kollektiivisia yhteisöllisyyden kokemuksia ja henkilökohtaisia onnistumisen tunteita. Koulumme strategian ydinajatus onkin yhdessä iloa oppimiseen.

3.

Arvoisa juhlayleisö!

Ennen muinoin kiinalaiset sanoivat tahtoessaan lausua kirouksen jollekin henkilölle näin: ”Eläköön hän mielenkiintoisella aikakaudella.” Elämme juuri tällaista kompleksista ajanjaksoa. Kun itse sain valkolakin tasan 40 vuotta sitten, kukaan ei osannut ennustaa, että vain viisi vuotta myöhemmin Berliinin muuri murtuisi. Heti perään Neuvostoliitto romahti ja kylmä sota päättyi. Alkoi euforinen vapauden aika, jolloin kuviteltiin, että jopa Venäjä muuttuisi. Jälkiviisaasti voidaan sanoa, että niin ei käynyt.

Tämä ihmisen maailma näyttää menneen perusteellisesti sekaisin. Ei olekaan ihme, että digiuupuneet nuoret kokevat merkityskatoa. Nykyhetkeä kutsutaan jo yleisesti permakriisiksi. Poikkeustilasta on tullut normaalia arkea. Uutiset sodista, katastrofeista ja ilmastonmuutoksesta ahdistavat. Demokratiakaan ei ole mikään itsestäänselvyys edes länsimaissa. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on rahoitusvaikeuksissa.

Vaikka moni asia on pielessä, lohtua tuo ajatus, että minkä ihminen on omalla toiminnallaan saanut aikaan, sen hän voi järkevällä suunnanmuutoksella myös korjata.

4.

Hyvä juhlaväki!

Nuorisobarometri on vuosittain julkistettava kyselytutkimus, jossa tutkitaan Suomessa asuvien 15–29-vuotiaiden arvoja ja asenteita. Äskettäin julkistetussa tutkimuksessa tiedusteltiin mm. nuorten uskomuksia ja ajatuksia hengellisyydestä. Kun vielä vuonna 2006 yli 40 prosentista vastaajista piti itseään uskonnollisena, nyt määrä on enää 22 prosenttia. Ei-uskonnolliseksi itsensä määritteli puolet vastaajista. Nuorisobarometreissa nuoret ovat pitäneet tärkeimpinä elämässä pärjäämisen kannalta sosiaalisia taitoja ja suvaitsevaisuutta. Ensimmäistä kertaa kysyttiin myös elämän tarkoituksesta. Nuorten mielestä elämän tarkoitus on hyvän tekeminen toisille ihmisille.

Nuoruus on oman polun etsimistä. Siksi se on jatkuvaa identiteettikriisiä. Vaihtoehtoja on ahdistavan paljon.

Mutta meistä jokaisesta on moneksi. Ympäristötekijöillä ja rouva Fortunalla on ollut merkittävä rooli meidän kaikkien elämässä. Asiat voisivat olla myös toisin. Elämä eletään eteenpäin, mutta ymmärretään taaksepäin, sanoisi Kierkegaard.

Maailma on salaisuus, joka ei avaudu pakottamalla. Filosofi Martin Heideggerin mukaan ihmisen tulisi harjoitella silleen jättämisen -asennetta. Kaikkea ei pidä tarkastella hyödyn näkökulmasta. Maailma ja toinen ihminen ovat oikeastaan ihmeitä. Ja on ihmeellistä, kun löytyy yhteys toisen ihmisen elämismaailmaan.

Maailma ei myöskään tule koskaan valmiiksi. Ihmisen eloon kuuluu keskeneräisyyden hyväksyminen.

Sitä paitsi YK:n vertailussa Suomi on jo seitsemän kertaa peräkkäin osoittautunut maailman onnellisimmaksi maaksi. Raportissa onnellisuutta tarkastellaan kuuden käsitteen kautta: sosiaalinen tuki, tulot, terveys, vapaus, anteliaisuus ja korruption vähäisyys. Moni asia on sittenkin aika hyvin.

5.

Hyvät kuulijat!

Meillä TYKissä on vietetty lukemisen teemavuotta. Opiskelijat tietävät, että annan usein oppitunneillani lukuvinkkejä. Tässä vielä viimeinen. Renja Salminen on suomentanut koko Michel de Montaignen esseetuotannon, kolme paksua nidettä. Niitä sopii lehteillä hellepäivinä vaikkapa riippukeinussa, sillä ne vaativat joutilasta sulattelua.

Aatelismies Michel de Montaigne eli uskonsotien levottomalla aikakaudella 1500-luvun lopulla. Hän onnistui luovimaan taitavasti katolisten ja Ranskan protestanttien eli hugenottien välillä.  

Suorastaan modernilla tavalla Montaigne ajatteli, ettei minuus suinkaan ole vakaa ja pysyvä. Hän kirjoittaa:

”En saa kuvaukseni kohdetta asettumaan aloilleen. Se liikkuu levottomana ja epävakaisena synnynnäisen huumauksen vallassa. Tavoitan sen sellaisena kuin se on juuri sillä hetkellä, kun kiinnitän siihen huomioni. En kuvaa olemista. Kuvaan siirtymistä: en siirtymistä ikäkaudesta toiseen, vaan muutosta päivästä päivään, minuutista minuuttiin.” (III:2, 24). Siirtymää nuoruuden viisaudesta vanhuuden typeryyteen, niin kuin hän asian osuvasti muotoilee (III:9, 268).

Skeptikko Montaigne korostaa suvaitsevaisuuden merkitystä. Ranskalaisessa keskustelukulttuurissa erimielisyyttä ei väistellä.

”Antaudun keskusteluun ja väittelyyn sangen helposti ja avoimesti, sillä varmat mielipiteet kohtaavat minussa huonon kasvualustan, johon on vaikea tunkea ja levittää syviä juuria. Mikään väite ei järkytä minua, mikään uskomus ei loukkaa minua, poikkesipa se omastani, miten paljon tahansa”, kirjoittaa Montaigne esseessään Keskustelutaidosta. Hän jatkaa: ”Kun minulle esitetään vastaväitteitä, minussa herää mielenkiinto, ei suuttumus; etsin sen seuraa, joka väittää minua vastaan, joka opettaa minua. Totuuden tavoittelun pitäisi olla yhteinen tavoite meille molemmille,” Montaigne tähdentää.

Filosofian oppikirjassa tällaista kypsää asennoitumista kutsutaan rakentavan erimielisyyden poluksi. Kun laajaa konsensusta arvoista ei ole, on tärkeää, että jokainen pohtii oman toimintansa arvopohjaa ja periaatteita, mutta on valmis myös kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä.

6.

Arvoisa juhlayleisö!

Lakkiaisjuhlaan kuuluu keskiajalta periytyvä laulu, joka tunnetaan latinankielisellä nimellä Gaudeamus igitur. Tällä nuoruutta ylistävällä perinteisellä kappaleella on yhteys antiikista periytyvään viisauteen, tartu hetkeen (latinaksi carpe diem). Laulussa kuitenkin muistutetaan, että suloista nuoruutta seuraa vaivalloinen vanhuus. Iloitkaamme siis nuoruudesta ja toivottakaamme uudet ylioppilaat tervetulleiksi akateemisen maailman jäseniksi.

Hyvät ylioppilaskokelaat!

Sydämelliset onnentoivotukseni jokaiselle tänään lakitettavalle nuorelle. Joka ikinen polku tähän hetkeen on ollut ainutlaatuinen. Olette totisesti juhlanne ansainneet sinnikkäällä työllänne. Olette saapuneet tienhaaraan, josta aikuisuus alkaa. On aika nauttia vapaudesta ja suven suloisuudesta. Tästä eteenpäin kaikki on mahdollista. Luota siis itseesi ja pidä pintasi. Kyllä sää pärjäät. Hyvää kesää ihan kaikille!

Sisyfoksen tilityksiä